Festival

Festival Okay Reviv

Spread the love

Yon gwoup jèn fanm ak jèn gason te chita reflechi sou posiblite ki ka genyen pou selebre fèt patwonal Notre-Dame Assomption an nan yon lòt fason. Souvan fèt Okay se Gelée sèlman ki konn gen aktivite nan lide pou mete atraksyon sou vil Okay. Nou pote pou ou FESTIVAL OKAY REVIV le 13,14,15 dawout 2023, ki gen pou tèm ” Okay se pou nou, ann fè konbit pou OKAY REVIV avèk pou eslogan OKAY DWE REVIV.

Nan festival sa, n ap gade kòman nou kapab remanbre ak kilti nou e sa ki pwòp a nou menm nan òganize yon latriye aktivite tankou : match foutbòl, Jwèt tradisyonèl ak sosyete yo, fwa atizanal ak gastronomik, tirem kont, Teyat nan lari, defile janb de bwa, konkou bann a pye, defiledmòd, virewon,trese riban, SYMPOSIUM, konferans-, deba, atelye ekriti, kozri, espas timoun. Pou klotire tout aktivite sa yo yon gwo festival ap fèt nan dat 15 dawout la k ap gen ladan l òkès filamonik, chan tradisyonèl, gwoup konpa yo ak animasyon DJ.

Nou pa ka reyalize aktivite sa yo san tout kouch viv ak aktè kle nan kominote a pa anbake ansanm avèk nou. Toujou nan yon lespri patisipatif ak enklizif nou envite chak grenn HAYTIEN e pi espasyalman moun Okay enplike yo nan batay sa. OKAY DWE REVIV.

Vlad Gachette

Bulletin d'information
Devenez un fan de Yelo Ayiti

Abonnez-vous au bulletin quotidien  et recevez le meilleur de Yelo Ayiti, adapté à vos besoins.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *