Technologie

Dijitalize’m : yon pwomosyon pou transfomasyon dijital

Spread the love

Dijitalize’m

Se yon seri aktivite ak konferans ki te  fèt an prezansyèl ak sou entènèt ki tap dewoule sou diferan sijè ki baze sou teknoloji ak lidèchip plizyè pwofesyonèl kap eksplore e ki ap pataje konesans yo sou ekosistèm transfòmayon nimerik la nan peyi Dayiti espesyalman nan Gransid peyi a.

Aktivite sa yo se te okazyon ideyal pou antreprenè kap chèche eksplore nouvèl teknoloji ak apwòch stratejik pou favorize inovasyon nan antrepriz yo. Sa ki va pèmèt yo pran desizyon komèsyal pou amelyore efikasite operasyonèl ak angajman kliyan yo epi tou akòde plis enpòtans a kilti nimerik nan oganizasyon yo.

Pandan aktivite sa yo tou, jèn antreprenè yo te gen posiblite rankontre ak lòt pwofesyonèl pou echanj, rezotaj ak pataj eksperyans ki ka debouche ak asistans pou ede yo devlope diferan pwojè. Se te okazyon tou pou plizyè jèn etidyan gen yon lide sou divès opòtinite mond nimerik la ofri.

Semèn #Dijitalizem nan te kòmanse ak yon gwo konferans ki te fèt nan dat 10 Septanm a 10 nan maten nan lokal Collège Frère Odile Joseph, a 10 zè nan maten avèk entèvenan sa yo : Edver Serisier, Lineda Carrié, Vital-Herne Zéphy ak Gentillon Francklin. Pami sijè ki te diskite nou ka site sila yo.

Sijè ki te devlope yo ak moun ki te  prezante yo.

  • Kisa yon antreprenè dwe konnen sou kominikasyon antrepriz. Edver Serisier, Espesyalis nan kominikasyon
  • Kèk kalite enpòtan yon antreprenè dwe genyen. Linda Carrié
  • Kisa transfòmasyon dijital la ye ? Gentillon Francklin
  • Enpotans yon sit wèb pou devlopman antrepriz nan gran Sid la. Vital Herne Zephy
  • Enpòtans enfografi nan lavi yon antrepriz. Joseph Rubens Jentil
  • Kijan biznis fotografi a evolye nan mond nimerik la. Joseph Sidney Merlin
  • Kijan teknoloji kapab ede nan pwomosyon touristik pou zòn Sid la. Starline Labossière
  • Ki avantaj teknoloji a ofri nan domèn kilti (tankou teyat ak mizik). Fen Josil
  • Medya anliy, kijan yo ka ede nan konbat fo nouvèl sou entènèt. Max Guibert Lyron
  • Konprann fonksyonman biznis “Live Streaming”. James Joseph

Aktivite sila montre aklè ke gen bezwen an. E yelo ansanm ak patne li yo pare pou pote bon jan konesans bay piblik nan gran sid peyi a.

Related posts
BusinessTechnologie

Elon Musk vs Mark Zukerberg, ce que vous devez savoir.

Spread the love La rivalité entre Elon Musk et Mark Zuckerberg est souvent examinée sous…
Read more
TechnologieTourisme

Haitiwonderland.com, Vendre Haiti autrement

Spread the love “Haiti Wonderland” est un nouveau site web créé par l’ingénieur…
Read more
Bon a savoirTechnologie

Internet et bonnes manières.

Spread the loveOn peut maintenant échanger partout, tout le temps, avec tout le monde, dans le…
Read more
Bulletin d'information
Devenez un fan de Yelo Ayiti

Abonnez-vous au bulletin quotidien  et recevez le meilleur de Yelo Ayiti, adapté à vos besoins.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *